Vastgoedmanager wordt vastgoedregisseur

Facilitair & Vastgoed zijn op het oog twee verschillende disciplines. Facilitair benaderd vraagstukken vanuit emotie; het welzijn van de mens. Vastgoed bekijkt vraagstukken vanuit een op winst gerichte, zakelijke blik. Deze twee disciplines hebben echter veel meer raakvlakken dan wordt gedacht. Beide willen zij een optimaal gebruik van een ruimte creëren en houden zij zich bijvoorbeeld bezig met contractbeheer. Waar de twee disciplines nu nog apart van elkaar opereren moeten zij meer met elkaar samenwerken op strategisch niveau.

Facilitair heeft de afgelopen jaren een opmars gemaakt van het operationele naar het strategische. Vastgoed moet dezelfde koers volgen. Bijvoorbeeld door een goed huisvestingsplan te schrijven en te inventariseren welke hoeveelheid vastgoed een organisatie behoefte heeft. Hierdoor zou een functie van technisch beheerder geoptimaliseerd moeten worden naar de functie vastgoedregisseur op strategisch niveau.

Een voorbeeld: Een opdracht kan zijn om op het schoonmaakcontract te bezuinigen. Het gebouw heeft een oppervlakte van 100.000 m2. Het huisvestingsbeleid geeft aan dat het bedrijf een behoefte heeft aan 80.000 m2. Hier zit dus een discrepantie: er wordt 20.000 m2 oppervlakte te veel schoongemaakt. Deze discrepantie komt aan het licht doordat vastgoed en facilitair met elkaar op strategisch niveau overleggen. Op de schoonmaakkosten kan snel en gemakkelijk bespaard worden: je maakt 20.000 m2 minder schoon, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.