Projecten

 • In het door Erasmus MC aangekochte pand worden Sanquin Bloedvoorziening en CBT Rijnmond gehuisvest. Dit zijn medische organisaties, een bloedbank en een specialistisch tandheelkunde praktijk. De diverse scenario’s van aanbesteding zijn in kaart gebracht en budgetten zijn vastgesteld. De aanbesteding rondom dit proces is begeleid door Duijn Vastgoedmanagement en Huisvesting. Door een aanbesteding op VO+ niveau is het project in de markt gezet op basis van output. Dit zorgt ervoor dat de aannemer optimaal uitgedaagd wordt om met de beste oplossingen te komen.

 • CBT Rijnmond, een specialistische tandheelkundige praktijk, gaat verhuizen. Om deze verhuizing te realiseren is een grootschalige verbouwing van het nieuwe pand noodzakelijk. De diverse scenario’s van aanbesteding zijn in kaart gebracht en de budgetten zijn vastgesteld. De aanbesteding, en voorbereiding ervan, rondom dit proces is begeleid door Duijn Vastgoedmanagement en Huisvesting. Door een aanbesteding op VO+ niveau is het project in de markt gezet op basis van output. Dit zorgt ervoor dat de aannemer optimaal uitgedaagd wordt om met de beste oplossingen te komen.

 • Sanquin is aan het bezuinigen op haar vastgoedportefeuille. Dit betekent een inkrimping van de portefeuille en de ambitie om efficiënter te werken. Diverse locaties worden afgestoten. Duijn Huisvesting en Vastgoedmanagement begeleidt het proces binnen de organisatie. Door het beperken van het aantal vierkante meters kan een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden. Dit betekent wel dat diverse locaties verbouwt dienen te worden om dezelfde werkzaamheden op een kleiner oppervlakte uit te kunnen voeren. Het creëren van draagvlak binnen de organisatie was essentieel om de opdracht succesvol uit te voeren.

 • Opzetten van een afdeling Vastgoedbeheer ter voorbereiding op de centralisatie van het gemeentelijk vastgoed.
  Door onderhoud- en huurcontracten te inventariseren, te toetsen aan wet en regelgeving, inhoud en volledigheid wordt het contractmanagement geoptimaliseerd.
  Het storings-proces is opnieuw ingericht door betere afspraken met leveranciers en interne organisatie.
  Vaststellen van conditie van het gemeentelijk vastgoed door externe vastgoedinspecteurs.
  Door kosten en contracten te inventariseren is een managementrapportage opgesteld met de beheerskosten van het vastgoed van de Gemeente Amsterdam.