Gemeente Amsterdam

Vraagstelling: Hoe kan de Gemeente Amsterdam het vastgoedmanagement optimaal opzetten?

Resultaat:  Opzetten van een afdeling Vastgoedbeheer ter voorbereiding op de centralisatie van het gemeentelijk vastgoed. Door onderhoud- en huurcontracten te inventariseren, te toetsen aan wet en regelgeving, inhoud en volledigheid wordt het contractmanagement geoptimaliseerd.
Het storings-proces is opnieuw ingericht door betere afspraken met leveranciers en interne organisatie. Vaststellen van conditie van het gemeentelijk vastgoed door externe vastgoedinspecteurs. Door  kosten en contracten te inventariseren is een managementrapportage opgesteld met de beheerskosten van het vastgoed van de Gemeente Amsterdam.
Budget en project verantwoordelijk voor het groot en klein onderhoud incl. het in de markt zetten. In samenspraak met de controller en de afdeling financiën de factuurstroom geoptimaliseerd. Aantal gehuurde panden afgestoten, en de medewerkers verhuisd naar de nieuwe locatie.

Periode: 2011 – 2014