Sanquin Bloedvoorziening

Vraagstelling: Sanquin is aan het bezuinigen op haar vastgoedportefeuille. Dit betekent een inkrimping van de portefeuille en de ambitie om efficiënter te werken.

Resultaat:  Diverse locaties worden afgestoten. Duijn Huisvesting en Vastgoedmanagement begeleidt het proces binnen de organisatie. Door het beperken van het aantal vierkante meters kan een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden. Dit betekent wel dat diverse locaties verbouwt dienen te worden om dezelfde werkzaamheden op een kleiner oppervlakte uit te kunnen voeren. Het creëren van draagvlak binnen de organisatie was essentieel om de opdracht succesvol uit te voeren. Voor de diverse locaties zijn de aanbestedingen voorbereid en uitgevoerd. Tevens is het bouwteam samengesteld, de verbouw begeleid en de verhuizing gearrangeerd. Door slimme huisvestingsplannen, scherp inkoopbeleid en pro actief projectmanagement heeft Paul Duijn de organisatie succesvol begeleid in dit omvangrijke proces.

Periode: 2014-2015